Megmérni a megmérhetetlent – Tápkábelek tesztje

A hálózati tápkábeleket gyakran szinte misztikus tulajdonságokkal ruházzák fel a gyártók, melyekhez legtöbb alkalommal a misztikum nagyságának megfelelő árcédula is kapcsolódik. Mégis mi lehet annyira különleges egy, az áram vezetésére szolgáló kiegészítőben, ami indokolttá tehet akár hatszámjegyű vételárat is?

A tápkábelek hangra gyakorolt hatásának témaköre több ezer méltató és legalább ugyanennyi cáfoló hozzászólást, továbbá több száz vitát generált már az elmúlt évek során különböző fórumokon, de ennek ellenére egyértelmű bizonyíték mégsem született a témával kapcsolatban.

A fórumokon folyó viták mellett a hazai és külföldi online magazinok oldalain is mindössze a tesztelők szubjektív véleménye, beszámolója olvasható a meghallgatott tápkábelek által okozott hallható változásokról, de a miértekre és hogyanokra ezekben az írásokban sem találtunk választ.

Mivel ez a témakör bennünket is foglalkoztat, gondoltunk egyet és belevágtunk egy olyan tesztbe, melyet már régóta terveztünk. Fontosnak tartjuk már itt, írásunk legelején tisztázni, hogy aki egyértelmű igazságot vagy konkrét bizonyítékot vár az csalódni fog, de akit érdekel, hogy mit sikerült kiderítenünk a tápkábelek által okozott hangbeli változásokról és annak mérhetőségéről, az nyugodtan olvasson tovább.

Már jó ideje terveztünk a különböző árú, kinézetű és tulajdonságú tápkábelek között egy méréssekkel is összekötött meghallgatást, de tesztre fogható darabjaink a legtöbb alkalommal barátaink és ismerőseink rendszereiben vendégeskedtek. Ezért kaptunk az alkalmon mikor egy kevésbé ismert gyártó közép- és felsőkategóriás tápkábele egyszerre érkezett vissza hozzánk, melyekhez sikerült kölcsönkérnünk egy neves gyártó közepes darabját is.

Eredeti terveink szerint még egy elismert márkanév csatlakozott volna a mezőnyhöz, de nem figyeltünk eléggé, így a tesztünket megelőző napon ez a darab sajnos házon kívülre került. Figyelmetlenségünk ellenére a negyedik hely azonban mégsem maradt üresen, mivel a márkás versenyző helyére szükségmegoldásként tesztkészülékünk gyári, a többiekhez képest mondhatni „filléres” tápvezetékét fogtuk be.

Meg kell említenünk, hogy tesztünk célja nem egy kiemelt résztvevő méltatása vagy a „legjobb vétel” megtalálása volt, hanem mindössze a hallható különbségek megítélése és láthatóvá tétele. Ezért tesztalanyaink gyártóit és típusait nem áruljuk el, mindössze a melléjük társított árcédulán szereplő összeget, a hallottakat és méréseink eredményeit tesszük közzé.

kábel teszt táplábel teszt focal kanta kef mérés

Előzmények

A tápkábelek közötti különbségeket a hazimozigyor.hu bemutatótermében, egy Naim Uniti Star és egy Focal Kanta N°2  páros segítségével próbáltuk megállapítani, ahol az első körben mindössze fülünket hívtuk segítségül. A meghallgatás után következtek a mérések, ahol a Kanta N°2-t egy KEF Q350 váltotta, mivel a kisebb doboz adottságai, pontosabban hangszóró felépítése jobban megfelelt erre a célra. A fázishelyes csatlakoztatásra mind a meghallgatás, mind pedig a mérések alatt figyelmet fordítottunk, így az ebből eredő különbségek lehetőségét kizártuk.

A meghallgatáson egy négyfős „kontrollcsoport” vett részt, ahol minden egyes produkciót követően mindenki elmondta tapasztalatait a hallott különbségekről, mely beszámolók összefoglalása odakerült mindegyik mérési eredmény mellé. A hangteszt során a résztvevők egymástól függetlenül, de nagyon hasonló és egyértelműen hallható változásokról számoltak be a különböző kábelek esetében. Ezzel a placebohatást nagyjából sikerült kizárnunk, de ettől függetlenül az elmondottakat minden esetben szubjektív, bár egymással egybehangzó véleményekként kezeltük.

Az előkészületeket és a meghallgatást követően előkerült az XTZ Room Analyzer II Pro szett, mely mikrofonját a Q350 hangszórójának középpontjába, attól 20 cm-es távolságra helyeztük, hogy az akusztika hatását a lehető legjobban kizárjuk. Mivel tesztünkre záróra után került sor, a bemutatóteremben a nélkülözhető fogyasztókat lekapcsoltuk, hogy a lehető legkevesebb elektromos zavar érje el tesztkészülékeinket, továbbá a környezeti zajok kiszűrésére is kiemelt figyelmet fordítottunk.

A méréseket mindegyik tápkábelnél 10 alkalommal végeztük el és minden esetben 7-8 alkalommal sikerült ugyanazt az eredményt megismételni. A közzétett mérések mindegyik tesztalanynál a megegyező eredmények közül kerültek ki.

kábel teszt táplábel teszt focal kanta kef mérés

Eredmények

Első alanyunk a Naim Uniti Star-hoz mellékelt gyári tápkábel, körülbelül másfél méteres hosszban. Gyártója ismeretlen, kinézete és minősége az átlagos 1.000,-Ft körül kapható „PC-s” vezetékekhez közelít.

A meghallgatás során a hangot mindenki egyformán, mélyben kissé túlzónak, búgósnak jellemezte. Az énekhangra szintén ráült ez a karakter, ami egy kellemes, meleg, de kissé fátyolos és magasban visszafogott megszólalást eredményezett.

A meghallgatást követően a gyári tápkábel mérése a következő eredményt hozta.

kábel teszt táplábel teszt focal kanta kef mérés

Következő versenyzőnk egy elismert gyártó 2 m hosszú darabja, mely komoly vastagsággal és pár forint híján 180.000,-Ft-os árcédulával rendelkezik.

A hallottakat itt is mindenki egyformán jellemezte. Az alsó frekvenciák túlzott jelenléte megmaradt, de az énekhang nyugodtabbá vált. A hangok pozíciója ellenben kevésbé pontos, mint a gyári kábel esetében (itt a kontrollcsoport két tagjától a „katyvasz” jelző hangzott el), a megszólaló zongora is határozatlanabb mint korábban, bár a felsőbb frekvenciákat mégis tisztábbnak érezte a hallgatóság minden tagja.

Az elismert gyártó komoly méretekkel és még komolyabb árcédulával rendelkező darabjánál az alábbi eredményt mértük.

kábel teszt táplábel teszt focal kanta kef mérés

A következő fellépő egy kevésbé ismert gyártó középkategóriás tápkábele, fonott kivitelben és nagyjából 50.000,-Ft-os árcédulával.

A hallható változás szintén mindenkinél egyértelmű és a különbségek részleteinek jellemzése is megegyezik minden beszámolóban. A mélyek jelenléte csökkent és ezzel együtt részletesebbnek tűnik az alsó frekvencia-tartomány. Az énekhang határozottabb és nélkülözi a korábbi kissé mély tónusú megszólalást. Az előadás levegősebb, a tér minden irányba érezhetően nőtt, de a magasakban feltűnt egy kis keménység és sziszegés, ami jól hallható, de még nem zavaró mennyiségű.

A kevésbé ismert gyártó közepes kábelénél az alábbi eredményt mérte mikrofonunk.

kábel teszt táplábel teszt focal kanta kef mérés

Utolsó résztvevőnk szintén a kevésbé ismert gyártó kínálatából érkezett és megnövekedett vastagságát figyelmen kívül hagyva, a megtévesztésig hasonlít a kisebb modellre. Azonban a látható minimális különbségek és a megközelítőleg 80.000,-Ft-os ára ellenére mégis a felsőkategóriát hivatott képviselni.

A változás itt is egyértelmű a hallgatóság tagjai szerint. A mélyek visszafogottsága és részletessége, ahogy az egész karakter, a kisebb modellt idézi, de az énekhang az eddigi legtermészetesebbnek tűnik. A tér méreteinek növekedése és a megszólalás levegőssége szintén tetten érhető, de a magas hangok sokat finomodtak az előző fellépőhöz képest, részletességük azonban mégsem csökkent.

A kevésbé ismert gyártó felsőkategóriás kábelének mérésénél a következő eredménnyel találkoztunk.

kábel teszt táplábel teszt focal kanta kef mérés

A meghallgatást és a méréseket követően sokat tanakodtunk a hallott és a látott eredményeken, de be kell vallanunk, hogy egyértelmű bizonyítékot az esetleges összefüggések indoklására nem sikerült találnunk. A tápkábeleknél mért frekvenciagörbék igaz mutatnak különbségeket, de csak viszonylag minimális mértékben, ami egyértelmű bizonyítéknak szerintünk még nem nevezhető.  A kapcsolódó vízesés-diagramok közötti eltérések már jóval szembetűnőbbek, de egyértelmű magyarázattal szintén nem szolgálnak, bár a hallott különbségeket itt már könnyebb belelátni a mért eredményekbe.

A kábelek vízesés-diagramjainál jól látható gerjedést vagy zavart is felfedeztünk, ami folyamatos vagy növekvő erősséggel van jelen, de mégsem egyszeri vagy sorozatos mérési hiba következménye, hanem pontosan megismételhető eredmény. Ezeket a zavarokat kizárólag az adott tápkábeleknél tapasztaltuk, azonban a többieknél nem tudtuk előcsalni, így az adott kábel egyedi tulajdonságaként tudjuk csak értelmezni.

Tesztünk résztvevőit felhasználva tettünk pár próbát olcsóbb és drágább készülékekkel is, mivel kíváncsiak voltunk, hogy mi az a kategória, ahol már hallható a tápkábelek hangra gyakorolt hatása. Ennél a kísérletnél azt kellett megállapítanunk, hogy változást minden esetben tapasztaltunk, akár egy 40.000,-Ft-os erősítő és egy 60.000,-Ft-os hangsugárzó páros, akár egy 6.000.000,-Ft-ot meghaladó árú sztereó rendszer volt a kísérlet alanya. A különbségek minden esetben jól hallhatóan és kábelenként azonos karakterrel, de kisebb vagy nagyobb intenzitással jelentkeztek, attól függően, hogy az adott készülék saját hangbeli jellegzetességeit éppen felerősítették vagy visszafogták.

Írásunk végéhez közeledve és a tesztünkön tapasztaltak alapján kijelenthetjük, hogy a tápkábelek egyértelműen hatással vannak a megszólaló hangra, valamint vannak különbségek, melyek látható formában is megjeleníthetők. Ennek ellenére a mérések eredményei mégsem támasztják alá bizonyíthatóan a hallható változásokat, mivel a különbségek egyértelmű bizonyítékaként nem lehet a grafikonok adott pontjaira rámutatni. Arra sem sikerült választ kapnunk, hogy a tápkábelek pontosan mire és miként vannak hatással, de feltételezzük, hogy induktivitásuk, kapacitásuk, ellenállásuk vagy valamely további paraméterük, tulajdonságuk az a tényező, mely az elektronikák áramköreiben csökkenti a jelentkező zavarokat vagy éppen további anomáliákat okoz.

A tápkábelek minőségének megítélhetősége is nyitott kérdés maradt (bár ez nem is volt tesztünk célja), mivel ha akarnánk se tudnánk határozottan kijelenteni, hogy tesztünk valamelyik résztvevője jobb vagy gyengébb volt a többinél. Ez a tényező nagyrészt mindig annak az adott rendszernek az egyedi karakterétől függött, melyhez éppen valamelyik tesztalanyunkat társítottuk. Volt olyan összeállítás, ahol a „filléres” gyári vezetékkel éreztük a legszerethetőbbnek a hangzást, de volt olyan párosítás is, amikor a legdrágább tápkábel produkcióját kedveltük a legjobban, ezért abszolút győztest képtelenek lennénk hirdetni.

Az általunk tapasztaltak alapján mindenkinek csak azt tudjuk javasolni, hogy ne higgyen elfogultan a márkanevekhez mellékelt marketing leírásoknak és ne bízzon vakon a termékek mellé társított magas árcédulákban egy tápkábel kiválasztásánál. Amennyiben van rá mód (és erre a legtöbb kereskedő biztosít lehetőséget), a vásárlást megelőzően próbálja ki otthon, saját rendszerében a kiszemelt darabokat és csak a valóban hallott különbségek alapján döntsön a megvételt illetően.